mapa_5_gallego_1
Ruta-del-vino-en-Mendoza-(Valle-de-Luján,-Argentina)web

Ruta do viño en Mendoza

(Valle de Luján, Argentina)
Camino-Qhapaq-Ñan-(Machu-Picchu,-Perú)web

Camiño Qhapaq Ñan

(Machu Picchu, Perú)
Ruta-de-Humboldt-y-Bonpland-(Chimborazo,-Ecuador)-(2)

Ruta de Humboldt e Bonpland

(Chimborazo, Ecuador)
Ruta-de-la-música-marimbas-(Antigua,-Colombia)

Ruta da música marimbas

(Antigua, Colombia)
Tren-histórico-de-la-Sabana-(Bogotá,-Colombia)web

Tren histórico da Sabana

(Bogotá, Colombia
Ruta-de-los-Volcanes-(Antigua,-Guatemala)

Ruta dos Volcáns

(Antigua, Guatemala)
Camino-de-los-Jesuitas-(Misiones,-Argentina)

Camiño dos Xesuitas

(Misiones, Argentina)
Estrada-Real-(Outo-Preto,-Brasil)web

Estrada Real

(Outo Preto, Brasil)
Camino-Real-de-Tierra-Adentro-(Zacatecas,-México)

Camiño Real de Terra Adentro

(Zacatecas, México)
Ruta-Pablo-Neruda-(La-Habana,-Cuba)

Ruta Pablo Neruda

(La Habana, Cuba)
z_mapa_movil_gal
Ruta-del-vino-en-Mendoza-(Valle-de-Luján,-Argentina)web

Ruta do viño en Mendoza

(Valle de Luján, Argentina)
Camino-Qhapaq-Ñan-(Machu-Picchu,-Perú)web

Camiño Qhapaq Ñan

(Machu Picchu, Perú)
Ruta-de-Humboldt-y-Bonpland-(Chimborazo,-Ecuador)-(2)

Ruta de Humboldt e Bonpland

(Chimborazo, Ecuador)
Ruta-de-la-música-marimbas-(Antigua,-Colombia)

Ruta da música marimbas

(Antigua, Colombia)
Tren-histórico-de-la-Sabana-(Bogotá,-Colombia)web

Tren histórico da Sabana

(Bogotá, Colombia)
Ruta-de-los-Volcanes-(Antigua,-Guatemala)

Ruta dos Volcáns

(Antigua, Guatemala)
Camino-de-los-Jesuitas-(Misiones,-Argentina)

Camiño dos Xesuitas

(Misiones, Argentina)
Estrada-Real-(Outo-Preto,-Brasil)web

Estrada Real

(Outo Preto, Brasil)
Camino-Real-de-Tierra-Adentro-(Zacatecas,-México)

Camiño Real de Terra Adentro

(Zacatecas, México)
Ruta-Pablo-Neruda-(La-Habana,-Cuba)

Ruta Pablo Neruda

(La Habana, Cuba)

A INCUBADORA DE ITINERARIOS DE IBEROAMÉRICA baséase en tres programas de capacitación 100% online e de balde, abertos ao sector cultural de Iberoamérica.

 XORNADAS  PROFESIONAIS

Persoas interesadas en proxectos vencellados
a rutas culturais.

Programa 2024.

 

  PROGRAMA EMPRENDEMENTO

Entidades de economía social, persoas
emprendedoras e pequenas empresas.

Programa 2024.

 

 PROGRAMA ACOMPAÑAMENTO

Xestores de rutas consolidadas e en formación (entidades públicas e privadas).

Programa 2024.

Inscrición 2024.

O desenvolvemento de RUTEALC requere o diálogo e a alianza estábel con diferentes entidades iberoamericanas, asumindo todos os patrocinadores e colaboradores os obxectivos e visión do proxecto.

COLABORADORES ESTRATÉXICOS:

Xunta de Galicia
Instituto Europeo de Itinerarios Culturales

Vostede empresta o seu consentimento expreso á Organización de Estados Iberoamericanos para a Educación, Ciencia e Cultura (OEI) e Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. (TRIVIUM) para que estas poidan tratar os seus datos persoais e de correo electrónico coa finalidade de envío de comunicacións sobre as actividades de RUTEALC. As institucións poden para iso utilizar servizos de terceiros provedores que se atopen localizados fóra do Espazo Económico Europeo en países que xa non ofrecen un nivel axeitado de protección como empresas adheridas ao anulado Acordo Privacy Shield-EE. UU. polo Tribunal de Xustiza da UE en Sentenza de xullo de 2020, polo que vostede consinte o tratamento dos seus datos a estes provedores. En calquera caso, foran suscritos contratos coas devanditas empresas que salvagardan a seguridade dos datos de carácter persoal nos termos establecidos na normativa europea. 

 

 

En cumprimento do establecido na lexislación vixente en materia de protección de datos, o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RGPD) e na LO 3/2018 de 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, así como demáis disposicións ditadas no seu desenvolvemento, os datos facilitados por vostede, serán responsabilidade da Organización de Estados Iberoamericanos para a Educación, Ciencia e Cultura (OEI) e Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. (TRIVIUM) e serán tratados coa finalidade de xestionar a súa participación e difundir as Xornadas Profesionais de RUTEALC, edición 2022.

 

A base lexítima do tratamento dos seus datos é o seu consentimento. En calquera momento, vostede poderá revocar o consentimento emprestado coa simple notificación da súa vontade mediante o envío dun correo electrónico ao seguinte enderezo: informacion@rutealc.org. Do mesmo xeito, informámoslle que a Organización de Estados Iberoamericanos para a Educación, Ciencia e Cultura (OEI) e Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. (TRIVIUM) conservarán os seus datos mentres non solicite a baixa destes, conservándoos bloqueados posteriormente polo tempo mínimo que esixe a lexislación vixente. Vostede pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidade e limitación do tratamento dos seus datos dirixíndose a Trivium Estratexias en Cultura e Turismo (TRIVIUM) a: informacion@rutealc.org, acompañando copia do seu DNI acreditando debidamente a súa identidade. En calquera situación, vostede ten dereito a presentar unha reclamación diante da Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).