Colaboradores

O desenvolvemento de RUTEALC requere o diálogo e a alianza estábel con diferentes entidades iberoamericanas, asumindo todos os patrocinadores e colaboradores os obxetivos e visión do proxecto.

Patrocinador principal:

Xunta de Galicia
xacobeo21-22-color