Formulario Xornadas profisionais

Prazo de inscrición
10-24 de xuño de 2022.

Datas
28 e 29 de xuño de 2022/ 17:00-20:00 horas (Horario Madrid/GMT+2 horas).